Edebiyat

Edebiyat

Anlatmaya (Olaya) Dayalı Metinler 2

Anlatmaya (Olaya) Dayalı Metinler 2

  ANLATMAYA (OLAYA) DAYALI METİNLER          Öykü (Hikaye)..

1,00TL

Göstermeye Bağlı Metinler 3

Göstermeye Bağlı Metinler 3

Göstermeye Bağlı Metinler Tiyatro Tiyatro, insan yaşamından bazı kesitleri sahnede seyirciler &..

1,00TL

Sözlü Anlatım Türleri 4

Sözlü Anlatım Türleri 4

Sözlü Anlatım Türleri Konferans Sanat, bilim, teknoloji gibi konularda açıklay..

1,00TL

Beşhececiler

Beşhececiler

İkinci Meşrutiyet'ten (1908) sonra Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in öncülüğünde filizlenen Y..

1,00TL

Dini Tasavvuf Halk Edebiyatı

Dini Tasavvuf Halk Edebiyatı

Türk Edebiyatı’nın içinde Dinî-Tasavvûfî edebiyatın önemli bir yeri vardır. Bugün kabul gören anlayı..

1,00TL

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan edebiyatı,Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam uygarlığının bilim,inanç ve ku..

1,00TL

Özlü Sözler

Özlü Sözler

1-) Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. ..

1,00TL

Edebiyatımızda İlkler

Edebiyatımızda İlkler

*İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859 *İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı ..

1,00TL

Takvîmü’t-Tevârîh, Takvimü't Tevarih nedir

Takvîmü’t-Tevârîh, Takvimü't Tevarih nedir

Kronolojik bir dünya tarihi olan Takvîmü’t-Tevârîh Kâtip &Cc..

1,00TL

Çalıkuşu Roman Özeti, Çalıkuşu Romanı Kitap Özeti

Çalıkuşu Roman Özeti, Çalıkuşu Romanı Kitap Özeti

KİTABIN KONUSU: Evleneceğinden önceki gün Feride nişanlısı Kâmran’ın daha önceden kendisini aldattı..

1,00TL

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere..

1,00TL

Ezopun Eserleri ve Özellikleri

Ezopun Eserleri ve Özellikleri

Ezopun Eserlerinin Genel Özellikleri Öykünce ya da fabl, sonunda ders verme amacı güden, güldüren..

1,00TL

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi (ö. 1166)'nin söylediği "hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk ta..

1,00TL

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

Gazel Aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. Gazeli..

1,00TL

Atabetü'l-Hakayık

Atabetü'l-Hakayık

Atabetü'l-Hakayık (günümüz Türkçesi ile Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beyler..

1,00TL

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 68 (5 Sayfa)